Telefonvenn

Vi ønsker å bidra til å motvirke ensomhet og skape trygghet i nærmiljøet.

Aldersgruppe: Fra 18 år

Å få en telefonvenn kan bety mye for en som er isolert og alene. 

Meld deg om du ønsker å bli en venn eller ønsker å få en venn. Klikk deg inn på knappen  "Jeg kan bidra" eller "Jeg trenger hjelp"  på forsiden på vår hjemmeside: Røyrvik Frivilligsentral og hak av for telefonvenn. Vi er også registrert på TelefonVenn.no 

Den frivillige har taushetsplikt, og får retningslinjer som skal følges.
 

Hvem kan være TelefonVenn?

Alle over 18 år som melder seg til tjeneste ved en lokal Frivilligsentral eller Nærmiljøsenter og som bekrefter en taushetserklæring som frivillig.


Hvordan foregår samtalene?

En TelefonVenn bruker sin egen telefon og ringer 1-3 personer som ønsker en telefonsamtale 1-2 ganger i uka.  Samtalen kan vare 5-20 minutter og foregår på en tid begge er enige om.


Koster det noe?

TelefonVenn er en kostnadsfri tjeneste og skal ikke involvere penger eller avtale om tjenester som det betales for. Frivilligsentralen sikrer at dette følges.


Hva kan vi snakke om?

Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske. En TelefonVenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover å være god å snakke med. En TelefonVenn har fokus på å lytte, bekrefte og henvise til andre instanser ved behov for mer enn en god samtale.
 

2024 © Røyrvik Frivilligsentral