Hipp hurra for årets julegave!!

Tusen takk til Gjensidigestiftelsen!

Vi er så heldige at vi har fått støtte  på kr 215.669 til prosjektet

Trivsel på tvers i Røyrvik

fra 

Vi har fått støtte til å skape en trygg møteplass i lokalsamfunnet, der alle – på tvers av alder, interesser og sosial, økonomisk og kulturell kapital kan møtes til felles opplevelser, og også prøve å lære noe nytt sammen. 

Dette skal vi gjøre i samarbeid med lag og organisasjoner, ungdomsråd, Røyrvik kommune v/KKT, oppvekst, helse- og omsorgsavdeling/folkehelsekoordinator med flere!


Vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet og komme i gang med samarbeidet og aktivitetene i 2022.

Her håper vi å få til noe for alle og enhver 😊


2022 © Røyrvik Frivilligsentral